و خدا...

 دردودل من با خدا

گفتم: خدایا از همه دلگیرم، گفت: حتی از من؟؟

گفتم: دلم را ربودند، گفت: پیش از من؟؟

گفتم: خدایا چقدر دوری...، گفت: تو یا من؟؟

گفتم: خدایا تنهاترینم، گفت: پس من؟؟

گفتم: خدایا کمک خواستم، گفت: غیر از من؟؟

گفتم: خدایا دوستت دارم، گفت: بیش از من؟؟

گفتم: خدایا اینقدر نگو من، گفت: من توام، تو من

/ 1 نظر / 10 بازدید
zahra

سلام خيلي زيبا بود.... خيلي.... موفق باشي همكار عزيز