بعضی زخمها هست ..
که هر روز صبح ، باید روشونُ باز کنی ، نمک بپاشی !
تا یادت نره ..
دیگه سراغ ِ بعضی آدما نبــــــــاید رفت !!

/ 1 نظر / 16 بازدید
سوشی

بعضی زخم ها..... می شه گذاشت خوب شه.... می شه بخشید..... می شه گذشت..... ولی نمی شه بعضی چیزها رو فراموش کرد..... یعنی نباید فرامشو کرد